Nyt kvalitet mærke

Nyt kvalitets mærke - HONNING - Kvalitetsanalyse

Der måles
vandindhold, diastase og HMF.

Kan bruges til at vurdere, om honningen har været korrekt opbevaret, eller om den har været udsat for varme eller har været opbevaret længe.

Analysen danner grundlag for Danmarks Biavlerforenings kvalitetsmærke.